Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikat PEFC

10.05.2018 r. został przyznany certyfikat PEFC o numerze BVCPL/PEFCFM/06, obejmujący wszystkie nadleśnictwa działające na obszarze administracyjnym Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.
Certyfikat został przyznany przez niezależną jednostkę certyfikującą Bureau Veritas Polska Sp. z o.o., która tym samym poświadcza, że funkcjonujący w RDLP w Krośnie system Gospodarki Leśnej oparty o standardy PEFC FM, w tym Normę krajową nr PEFC PL 1003:2012 „Zrównoważona gospodarka leśna – wymagania” otrzymał pozytywną ocenę.
Posiadany od 2012 r. certyfikat PEFC z dniem 14.05.2018 r. został wznowiony i pozostaje ważny do dnia 13.05.2021 r.”

 

Więcej informacji na temat certyfikacji w systemie PEFC można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej PEFC Polska.