Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikat PEFC

14 maja 2012 r. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, w tym Nadleśnictwo Mielec, otrzymała certyfikat PEFC (nr PL PEFC-12/0026). Jest to potwierdzenie prawidłowego gospodarowania lasami na terenie RDLP w Krośnie.

Podkarpaccy leśnicy przygotowywali się do procesu certyfikacji gospodarki leśnej w systemie PEFC od połowy 2011 r. Proces ten obejmował m.in. szkolenia pracowników. Na początku 2012 r. w biurze RDLP i podległych nadleśnictwach został przeprowadzony dwuetapowy audyt certyfikujący. Audyt wykonała, wyłoniona w przetargu, firma SGS Polska. RDLP w Krośnie jest kolejną dyrekcją w Lasach Państwowych posiadającą certyfikat w dziedzinie gospodarki leśnej i drzewnej - PEFC.

W dniu 14.05.2012 r. został przyznany certyfikat PEFC o numerze PL PEFC-12/0026 obejmujący wszystkie nadleśnictwa działające na obszarze administracyjnym RDLP. Certyfikat został przyznany przez SGS Polska spółka z o.o. Jednostka ta poświadcza, że RDLP w Krośnie wdrożyła oraz stosuje kryteria określone w dok. nr 4 Rady PEFC Polska „Polskie kryteria i wskaźniki trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów dla potrzeb certyfikacji lasów". Z dniem 14.05.2015r. certyfikat ten został wznowiony i ważny jest do dnia 13.05.2018 r.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) jest niezależną, pozarządową, międzynarodową organizacją non-profit, która została założona w 1999 r. przez 11 narodowych organizacji PEFC z krajów europejskich. Głównym celem jej powołania jest promocja zrównoważonej i właściwej gospodarki leśnej poprzez procesy certyfikacyjne wykonywane przez niezależne, wyspecjalizowane jednostki. Dotąd certyfikacji PEFC poddano ponad 200 mln ha lasów na świecie. Mieleckie lasy są wśród nich!