Asset Publisher Asset Publisher

Ochrona przyrody

Ochrona przyrody

Ochrona gatunkowa dotyczy najcenniejszych, unikatowych i rzadkich przedstawicieli flory i fauny. W Polsce ochroną ścisłą objętych jest 584 gatunków roślin, 90 gatunków grzybów i 732 gatunków zwierząt. 65 proc. gatunków dzikiej flory i fauny Polski to gatunki leśne.

Zwierzęta chronione

Na terenie Nadleśnictwa Mielec występują liczne zwierzęta podlegające ochronie gatunkowej. Na szczególną uwagę zasługują zwierzęta zagrożone wpisane do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt: bąk (Botaurus stellaris), białorzytka (Oenanthe oenantche), dzieżba czarnoczelna (Lanius minor), orlik krzykliwy (Aąuila pomarina), popielica (Glis glis), wilk szary (Canis lupus).
Ponadto z gatunków chronionych poszczególnych grup zwierząt m.in.:

  • stawonogi: biegacz (Carabus sp.), jelonek rogacz (Lucanus cereus), kozioróg dębosz (Cerambyx cerdo), pachnica (Osmoderma eremita), paź królowej (Papilio machaon);
  • mięczaki: skójka malarska (Unio pictorum), ślimak winniczek (Helix pomatia);
  • płazy: ropucha szara (Bufo bufo), żaba trawna (Rana temporaria), traszka grzebieniasta (Triturus cristatus);
  • gady: jaszczurka zwinka (Lecerta agilis), jaszczurka żyworodna (Cacerta vivipara), padalec zwyczajny (Anguis fragilis), zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix), żmija zygzakowata (Vipera berus).

Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

100 dębów na 100-lecie niepodelgłości

100 dębów na 100-lecie niepodelgłości

W tym roku, w związku ze 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości, na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Mielec posadzonych zostanie m.in. 100 dębów, potomków dębu Bartka z Zagnańska – uznanego już w 1934 r. przez sąd konkursowy pod przewodnictwem prof. Władysława Szafera za najokazalsze drzewo w Polsce. To najbardziej znane w naszym kraju drzewo liczy sobie 670 lat, ma 29 m wysokości, 3 m szerokości i 10 m obwodu na wysokości piersi.
Członkowie Klubu Historycznego Prawda i Pamięć 21 kwietnia 2018 r. posadzili 10 pierwszych potomków dęba Bartka w okolicy Mielca – w Paterakach powstał zaczątek alei z 90 drzewek buka i 10 dębów.
Składamy serdeczne podziękowania Nadleśnictwu Zagnańsk, które opiekuje się dębem Bartkiem i przekazało nam jego potomków.

 

Tekst:

Hubert Sobiczewski