Asset Publisher Asset Publisher

Ochrona przyrody

Ochrona przyrody

Ochrona gatunkowa dotyczy najcenniejszych, unikatowych i rzadkich przedstawicieli flory i fauny. W Polsce ochroną ścisłą objętych jest 584 gatunków roślin, 90 gatunków grzybów i 732 gatunków zwierząt. 65 proc. gatunków dzikiej flory i fauny Polski to gatunki leśne.

Zwierzęta chronione

Na terenie Nadleśnictwa Mielec występują liczne zwierzęta podlegające ochronie gatunkowej. Na szczególną uwagę zasługują zwierzęta zagrożone wpisane do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt: bąk (Botaurus stellaris), białorzytka (Oenanthe oenantche), dzieżba czarnoczelna (Lanius minor), orlik krzykliwy (Aąuila pomarina), popielica (Glis glis), wilk szary (Canis lupus).
Ponadto z gatunków chronionych poszczególnych grup zwierząt m.in.:

  • stawonogi: biegacz (Carabus sp.), jelonek rogacz (Lucanus cereus), kozioróg dębosz (Cerambyx cerdo), pachnica (Osmoderma eremita), paź królowej (Papilio machaon);
  • mięczaki: skójka malarska (Unio pictorum), ślimak winniczek (Helix pomatia);
  • płazy: ropucha szara (Bufo bufo), żaba trawna (Rana temporaria), traszka grzebieniasta (Triturus cristatus);
  • gady: jaszczurka zwinka (Lecerta agilis), jaszczurka żyworodna (Cacerta vivipara), padalec zwyczajny (Anguis fragilis), zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix), żmija zygzakowata (Vipera berus).

Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

XIII Pielgrzymka Leśników do Madonny z Puszczy

XIII Pielgrzymka Leśników do Madonny z Puszczy

W minioną niedzielę, tj. 20 maja w uroczystość Zesłania Ducha Świętego leśnicy z Podkarpacia już po raz 13 spotkali się w Sanktuarium Madonny z Puszczy w Ostrowach Tuszowskich. Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył ksiądz Biskup Edward Białogłowski.

Wydarzenie uświetniły wspaniałym brzemieniem występy zespołów: sygnalistów leśnych „Echo Karpat” przy RDLP w Krośnie, Klarnecistów Państwowej Szkoły Muzycznej w Mielcu oraz schola parafialna.

W homilii biskup nawiązał, jak na zielone świątki przystało, do duchowości, z której rodzą się same pozytywne cechy. Człowiek uduchowiony to człowiek zdrowy, radosny i pełen pozytywnego nastawienia do otaczającego go świata.

Słowo do pielgrzymów skierowała również Dyrektor RDLP w Krośnie Grażyna Zagrobelna dziękując za trud pracy leśnikom oraz wszystkim przyjaciołom lasu.

Dla upamiętnienia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w imieniu zebranych potomka dębu Bartka posadzili: senator Zdzisław Pupa, poseł Zbigniew Chmielowiec, wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz oraz przedstawiciel marszałka Województwa Podkarpackiego Jan Sałek. Tablicę pamiątkową odsłonili ks. biskup Edward Białogłowski, dziekan kolbuszowski ks. Jan Pępek oraz ks. Ryszard Madej - kustosz Sanktuarium Madonny z Puszczy.

We wspólnej modlitwie z leśnikami uczestniczyli również: Starosta Powiatu Kolbuszowskiego Józef Kardyś, Dyrektor RDOŚ w Rzeszowie Wojciech Wdowik, Wójtowie powiatu kolbuszowskiego i mieleckiego, Prodziekan Wydziału Leśnego UR w Krakowie Krzysztof Słowiński oraz Marek Koziorowski Prorektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, przedstawiciele RDLP w Krakowie z zastępcą Dyrektora Tadeuszem Dragonem, przedstawiciele RDLP w Lublinie,  służby mundurowe, myśliwi z okolicznych kół łowieckich z Łowczym Okręgowym Piotrem Stankiem na czele, przedstawiciele licznych organizacji m.in. Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej, Klub Historyczny „Prawda i Pamięć”, Liga Ochrony Przyrody Okręg Podkarpacki i sympatycy Sanktuarium. Udział wzięły poczty sztandarowe leśników, kół łowieckich oraz uczniów Technikum Leśnego w Lesku.