Asset Publisher Asset Publisher

Ochrona przyrody

Ochrona przyrody

Ochrona gatunkowa dotyczy najcenniejszych, unikatowych i rzadkich przedstawicieli flory i fauny. W Polsce ochroną ścisłą objętych jest 584 gatunków roślin, 90 gatunków grzybów i 732 gatunków zwierząt. 65 proc. gatunków dzikiej flory i fauny Polski to gatunki leśne.

Zwierzęta chronione

Na terenie Nadleśnictwa Mielec występują liczne zwierzęta podlegające ochronie gatunkowej. Na szczególną uwagę zasługują zwierzęta zagrożone wpisane do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt: bąk (Botaurus stellaris), białorzytka (Oenanthe oenantche), dzieżba czarnoczelna (Lanius minor), orlik krzykliwy (Aąuila pomarina), popielica (Glis glis), wilk szary (Canis lupus).
Ponadto z gatunków chronionych poszczególnych grup zwierząt m.in.:

  • stawonogi: biegacz (Carabus sp.), jelonek rogacz (Lucanus cereus), kozioróg dębosz (Cerambyx cerdo), pachnica (Osmoderma eremita), paź królowej (Papilio machaon);
  • mięczaki: skójka malarska (Unio pictorum), ślimak winniczek (Helix pomatia);
  • płazy: ropucha szara (Bufo bufo), żaba trawna (Rana temporaria), traszka grzebieniasta (Triturus cristatus);
  • gady: jaszczurka zwinka (Lecerta agilis), jaszczurka żyworodna (Cacerta vivipara), padalec zwyczajny (Anguis fragilis), zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix), żmija zygzakowata (Vipera berus).

Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

XIII Pielgrzymka Leśników z Podkarpacia do Sanktuarium Madonny z Puszczy

XIII Pielgrzymka Leśników z Podkarpacia do Sanktuarium Madonny z Puszczy

W dniu 20 maja 2018 r. Nadleśnictwo Mielec, Kolbuszowa i Tuszyma wraz z RDLP w Krośnie     i Kustoszem Sanktuarium ks. Ryszardem Madejem zapraszają na XIII Pielgrzymkę Leśników             z Podkarpacia do Sanktuarium Madonny z Puszczy w Ostrowach Tuszowskich. Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył będzie Jego Ekscelencja ksiądz Biskup Jan Wątroba. Uroczystość uświetni występ Zespołu Sygnalistów Leśnych „Echo Karpat” przy RDLP w Krośnie oraz Zespołu Klarnecistów Państwowej Szkoły Muzycznej w Mielcu.

Program uroczystości:

1000- Powitanie pielgrzymów i prezentacja Sanktuarium

1030-Modlitwa przed Cudownym Wizerunkiem Matki Bożej-Madonny z Puszczy

1045- Formowanie pocztów sztandarowych nadleśnictw i kół łowieckich

1100- Uroczysta Msza Święta z oprawą Zespołu Sygnalistów Leśnych przy RDLP w Krośnie

1200- Słowo do leśników Dyrektora RDLP w Krośnie oraz zaproszonych Gości

1215- Posadzenie Dębu Pamięci z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

1230- Spotkanie zaproszonych gości i braci leśnej przy poczęstunku