Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Siedziba Nadleśnictwo Mielec
Nadleśnictwo Mielec
17 747 69 70
17 747 69 71

ul. Partyzantów 11

39-300 Mielec

Nr konta: BANK PEKAO SA 96 1240 2656 1111 0000 3793 2471

Nadleśniczy
Hubert Sobiczewski
17 747 69 70
Zastępca Nadleśniczego
Wojciech Cieślik
17 747 69 76
Główny Księgowy
Beata Sęk
17 747 69 82
Sekretarz
Marzena Rusin
17 747 69 84

Dział Gospodarki Leśnej

Maria Zuch
St. specjalista ds. hodowli lasu
Tel.: 17 747 69 81
Teresa Wróbel-Krupa
Spec. ds. ochrony lasu (ochrona lasu, ochrona przyrody, ochrona p.poż., łowiectwo, edukacja)
Tel.: 17 747 69 89
Dariusz Sobota
St. referent ds. stanu posiadania
Tel.: 17 747 69 80
Paweł Ziobroń
Spec. ds. projektów i lasów nadzorowanych
Tel.: 17 747 69 79
Joanna Cieślik
Spec. ds. gospodarki drewnem
Tel.: 17 747 69 77

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Marzena Rusin
Sekretarz
Tel.: 17 747 69 84
Magdalena Różycka, wz. Sylwia Burczy
St. referent ds. administracji
Tel.: 17 747 69 70
Patryk Babula
St. referent ds. inwestycji i remontów
Tel.: 17 747 69 85

Dział Finansowo-Księgowy

Beata Banowicz
Księgowy
Tel.: 17 747 69 83
Anna Bukowska
Księgowa
Tel.: 17 747 69 88
Magdalena Skawińska
Księgowa
Tel.: 17 747 69 78
Katarzyna Pawłowska
Kasjer
Tel.: 17 747 69 86

Posterunek Straży Leśnej

Marek Kapusta
Komendant Straży Leśnej
Tel.: 17 747 69 75
Robert Kalkowski
Strażnik leśny
Tel.: 17 747 69 75
Mariusz Golonka
Strażnik leśny
Tel.: 17 747 69 75

Stanowiska samodzielne

Justyna Krzysztofik
St. referent ds. pracowniczych
Tel.: 17 747 69 73
Andrzej Chrabąszcz
Inżynier Nadzoru
Tel.: 17 747 69 74