Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wykaz gruntów będących własnością Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Mielec przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze w trybie bezprzetargowym

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia nr 30/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Mielec z dnia 08.11.2016 r. § 4 ust. 1 litera d) oraz ust. 2 publikujemy w załączniku na dole strony wykaz gruntów będących własnością Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Mielec przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze w trybie bezprzetargowym.