Wydawca treści Wydawca treści

Informacja o plikach cookies

Za pomocą technologii cookie zbieramy jedynie anonimowe dane statystyczne o użytkownikach służące do poprawy wygody korzystania z serwisu. Nie zbieramy żadnych danych identyfikujących użytkowników.

Cookies - co to jest?

Są to małe pliki tekstowe pochodzące z witryny www zapamiętywane przez przeglądarkę internetową użytkownika serwisu. Pliki cookie dzielą się na tymczasowe - pamiętane do czasu zamknięcia przeglądarki i cookie z określonym terminem wygaśnięcia, które są zapisywane przez przeglądarkę na dłużej.
Samo wysłanie cookie do przeglądarki w żaden sposób nie może naruszać prywatności użytkownika. Informacje zawarte w cookie wykorzystywane mogą być jedynie przez stronę internetową, z której zostały wysłane. Wyłączenie obsługi cookie w przeglądarce, z której korzystasz nie wpłynie negatywnie na zawartość oraz funkcjonowanie naszych stron, utrudni nam zbieranie danych statystycznych o odwiedzinach naszego serwisu.

Jak wyłączyć obsługę cookies w przeglądarce?

Zazwyczaj pliki cookie są bardzo pożyteczne. Dzięki nim zapamiętywane są Twoje indywidualne ustawienia i dzięki nim możesz się zalogować do swojej poczty.
Autorzy stron internetowych wiedzą dzięki nim, jak wielu użytkowników do nich zagląda i co konkretnie czytają, a co obchodzą z daleka.
Informacje zbierane przy użyciu plików cookie mogą też służyć do zbierania informacji o Tobie w celach handlowych. Np. jeżeli często wchodzisz na strony o książkach, będziesz widział więcej reklam księgarni.
Na szczęście, jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili je wyłączyć albo dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki.

W przeglądarce Mozilla Firefox

W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje" i w nich zakładkę "Prywatność".
Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.

W przeglądarce Microsoft Internet Explorer

W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje internetowe" i w nich zakładkę "Prywatność".
Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem "Witryny" zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

W przeglądarce Google Chrome

W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz "Narzędzia" a potem "Wyczyść dane przeglądania...". Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link "Więcej informacji", który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

W przeglądarce Opera

Przyciskiem "Opera" w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim "Ustawienia" i dalej "Wyczyść historię przeglądania...".
Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk "Zarządzaj ciasteczkami..." prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

W przeglądarce Apple Safari

W menu "Safari" wybierz "Preferencje" i w nich zakładkę "Prywatność". Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie.

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych

Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.


Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

IV Mielecki Leśny MiniRajd Rowerowy

Wystąpił błąd podczas przetwarzania szablonu.
Error on line 212, column 33 in 10097#20183917#ARTICLE-EVENT
dlFileEntryLocalService.getFileEntryByUuidAndGroupId(uuid, groupId) is undefined.
It cannot be assigned to file
1<#setting locale="${locale?string}"> 
2 
3<#assign journalArticleLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.journal.service.JournalArticleLocalService") /> 
4<#assign dlFileEntryLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.documentlibrary.service.DLFileEntryLocalService") /> 
5 
6<#assign journalArticleId = .vars["reserved-article-id"].data?replace('.', '-') /> 
7<#assign journalArticle = journalArticleLocalService.getArticle(getterUtil.getLong(groupId), journalArticleId) /> 
8<#assign journalArticleCreateDate = journalArticle.getCreateDate() /> 
9<#assign journalArticleModifiedDate = journalArticle.getModifiedDate() /> 
10<#assign journalArticleAuthor = .vars["reserved-article-author-name"].data /> 
11<#if coauthors?? && coauthors.data?has_content> 
12  <#assign journalArticleAuthor = coauthors.data /> 
13</#if> 
14<#if title?? && title.data?has_content> 
15  <#assign journalArticleTitle = title.data /> 
16<#else> 
17  <#assign journalArticleTitle = .vars["reserved-article-title"].data /> 
18</#if> 
19<#assign journalArticleUrlTitle = journalArticle.getUrlTitle() /> 
20 
21<#assign serviceContext = staticUtil["com.liferay.portal.service.ServiceContextThreadLocal"].getServiceContext() /> 
22<#assign themeDisplay = serviceContext.getThemeDisplay() /> 
23<#assign portletId = themeDisplay.getPortletDisplay().getId() /> 
24 
25<div id="article-${journalArticleId}" class="nfh-cp-article"> 
26 
27  <h1 class="title">${journalArticleTitle}</h1> 
28 
29  <div class="metadata">${journalArticleModifiedDate?string["dd.MM.yyyy"]} | ${journalArticleAuthor}</div> 
30 
31  <#-- MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE --> 
32  <#assign printGroupId = "" /> 
33  <#if journalArticle.groupId != themeDisplay.scopeGroupId> 
34    <#assign printGroupId = themeDisplay.scopeGroupId /> 
35  </#if> 
36  <div class="social-media"> 
37    <div class="addthis_toolbox addthis_default_style"> 
38      <a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a> 
39      <a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a> 
40      <a class="addthis_button_tweet"></a> 
41      <img title="${languageUtil.get(locale, "print")}" src="${themeDisplay.pathThemeImages}/nfh-cp/icon-print-20x17.png"  
42        onclick="Nfhcp.AssetPublisherPortlet.printFullContent('${portletId}', '${journalArticleId}', '${printGroupId}', '${journalArticleUrlTitle}');" class="print"> 
43      <script type="text/javascript">var addthis_config = {"data_track_addressbar":true};</script> 
44      <script type="text/javascript" src="//s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js#pubid=ra-55c31ccb1e1d814d"></script> 
45    </div> 
46  </div> 
47 
48  <#-- ZDJĘCIE GÓRNE --> 
49  <#assign showImageGallery = false /> 
50  <#if mainphoto?? && mainphoto.data?has_content> 
51    <#assign showImageGallery = true /> 
52  </#if> 
53  <#if showImageGallery> 
54    <div id="gallery-${journalArticleId}" class="event"> 
55      <#assign eventDateFromAsString1 = "" /> 
56      <#assign eventDateFromAsString2 = "" /> 
57      <#assign eventDateToAsString2 = "" /> 
58 
59      <#if event?? && event.datefrom?? && event.datefrom.data?has_content> 
60        <#if event.datefrom.data?matches("^\\d+$")> 
61          <#assign eventDateFrom = event.datefrom.data?number?number_to_datetime /> 
62        <#else> 
63          <#assign eventDateFrom = event.datefrom.data?datetime("yyyy-MM-dd HH:mm") /> 
64        </#if> 
65 
66        <#assign eventDateFromAsString1 = eventDateFrom?string("d '<span>'MMMM'</span>'") /> 
67        <#assign eventDateFromAsString2 = eventDateFrom?string("d MMMM 'godz.' HH:mm") /> 
68 
69        <#assign eventDateFromAsString1 = eventDateFromAsString1?replace("styczeń", "stycznia") /> 
70        <#assign eventDateFromAsString1 = eventDateFromAsString1?replace("luty", "lutego") /> 
71        <#assign eventDateFromAsString1 = eventDateFromAsString1?replace("marzec", "marca") /> 
72        <#assign eventDateFromAsString1 = eventDateFromAsString1?replace("kwiecień", "kwietnia") /> 
73        <#assign eventDateFromAsString1 = eventDateFromAsString1?replace("maj$", "maja") /> 
74        <#assign eventDateFromAsString1 = eventDateFromAsString1?replace("czerwiec", "czerwca") /> 
75        <#assign eventDateFromAsString1 = eventDateFromAsString1?replace("lipiec", "lipca") /> 
76        <#assign eventDateFromAsString1 = eventDateFromAsString1?replace("sierpień", "sierpnia") /> 
77        <#assign eventDateFromAsString1 = eventDateFromAsString1?replace("wrzesień", "września") /> 
78        <#assign eventDateFromAsString1 = eventDateFromAsString1?replace("październik$", "października") /> 
79        <#assign eventDateFromAsString1 = eventDateFromAsString1?replace("listopad$", "listopada") /> 
80        <#assign eventDateFromAsString1 = eventDateFromAsString1?replace("grudzień", "grudnia") /> 
81 
82        <#assign eventDateFromAsString2 = eventDateFromAsString2?replace("styczeń", "stycznia") /> 
83        <#assign eventDateFromAsString2 = eventDateFromAsString2?replace("luty", "lutego") /> 
84        <#assign eventDateFromAsString2 = eventDateFromAsString2?replace("marzec", "marca") /> 
85        <#assign eventDateFromAsString2 = eventDateFromAsString2?replace("kwiecień", "kwietnia") /> 
86        <#assign eventDateFromAsString2 = eventDateFromAsString2?replace("maj$", "maja") /> 
87        <#assign eventDateFromAsString2 = eventDateFromAsString2?replace("czerwiec", "czerwca") /> 
88        <#assign eventDateFromAsString2 = eventDateFromAsString2?replace("lipiec", "lipca") /> 
89        <#assign eventDateFromAsString2 = eventDateFromAsString2?replace("sierpień", "sierpnia") /> 
90        <#assign eventDateFromAsString2 = eventDateFromAsString2?replace("wrzesień", "września") /> 
91        <#assign eventDateFromAsString2 = eventDateFromAsString2?replace("październik$", "października") /> 
92        <#assign eventDateFromAsString2 = eventDateFromAsString2?replace("listopad$", "listopada") /> 
93        <#assign eventDateFromAsString2 = eventDateFromAsString2?replace("grudzień", "grudnia") /> 
94      </#if> 
95      <#if event?? && event.dateto?? && event.dateto.data?has_content> 
96        <#if event.dateto.data?matches("^\\d+$")> 
97          <#assign eventDateTo = event.dateto.data?number?number_to_datetime /> 
98        <#else> 
99          <#assign eventDateTo = event.dateto.data?datetime("yyyy-MM-dd HH:mm") /> 
100        </#if> 
101 
102        <#assign eventDateToAsString2 = eventDateTo?string("d MMMM 'godz.' HH:mm") /> 
103 
104        <#assign eventDateToAsString2 = eventDateToAsString2?replace("styczeń", "stycznia") /> 
105        <#assign eventDateToAsString2 = eventDateToAsString2?replace("luty", "lutego") /> 
106        <#assign eventDateToAsString2 = eventDateToAsString2?replace("marzec", "marca") /> 
107        <#assign eventDateToAsString2 = eventDateToAsString2?replace("kwiecień", "kwietnia") /> 
108        <#assign eventDateToAsString2 = eventDateToAsString2?replace("maj$", "maja") /> 
109        <#assign eventDateToAsString2 = eventDateToAsString2?replace("czerwiec", "czerwca") /> 
110        <#assign eventDateToAsString2 = eventDateToAsString2?replace("lipiec", "lipca") /> 
111        <#assign eventDateToAsString2 = eventDateToAsString2?replace("sierpień", "sierpnia") /> 
112        <#assign eventDateToAsString2 = eventDateToAsString2?replace("wrzesień", "września") /> 
113        <#assign eventDateToAsString2 = eventDateToAsString2?replace("październik$", "października") /> 
114        <#assign eventDateToAsString2 = eventDateToAsString2?replace("listopad$", "listopada") /> 
115        <#assign eventDateToAsString2 = eventDateToAsString2?replace("grudzień", "grudnia") /> 
116      </#if> 
117 
118      <div class="image-wrapper"> 
119        <div class="event-date">${eventDateFromAsString1}</div> 
120        <img src="${mainphoto.data}&height=305"> 
121      </div> 
122 
123      <div class="event-data"> 
124        <div class="header">${languageUtil.get(locale, "event-information")}</div> 
125 
126        <div class="subheader">${languageUtil.get(locale, "event-date")}</div> 
127        <div class="date table"> 
128          <div class="row"> 
129            <div class="from-date cell"><img src="${themeDisplay.pathThemeImages}/nfh-cp/event-from-date-marker-10x9.png"/></div> 
130            <div class="from-date cell"><span>${eventDateFromAsString2}</span></div> 
131          </div> 
132          <div class="row"> 
133            <div class="to-date cell"><img src="${themeDisplay.pathThemeImages}/nfh-cp/event-to-date-marker-10x9.png"/></div> 
134            <div class="to-date cell"><span>${eventDateToAsString2}</span></div> 
135          </div> 
136        </div> 
137         
138        <div class="subheader">${languageUtil.get(locale, "location")}</div> 
139        <div class="location table"> 
140          <#if event?? && event.place?? && event.place.data?has_content> 
141            <div class="row"> 
142              <div class="cell"><span>${event.place.data}</span></div> 
143            </div> 
144          </#if> 
145          <#if (event?? && event.person?? && event.person.data?has_content) || (event?? && event.email?? && event.email.data?has_content)> 
146            <div class="row"> 
147              <div class="cell"><a href="mailto:${event.email.data}">${event.person.data}</a></div> 
148            </div> 
149          <#elseif event?? && event.email?? && event.email.data?has_content> 
150            <div class="row"> 
151              <div class="cell"><span>${event.email.data}</span></div> 
152            </div> 
153          </#if> 
154          <#if event?? && event.phone?? && event.phone.data?has_content> 
155            <div class="row"> 
156              <div class="cell"><span>${languageUtil.get(locale, "phone-abbreviation")}: ${event.phone.data}</span></div> 
157            </div> 
158          </#if> 
159        </div> 
160      </div> 
161    </div> 
162  </#if> 
163 
164  <#-- ZAWARTOŚĆ ARTYKUŁU --> 
165  <#if abstract?? && abstract.data?has_content> 
166    <p class="description">${abstract.data}</p> 
167  <#else> 
168    <p class="description">${.vars["reserved-article-description"].data}</p> 
169  </#if> 
170 
171  <div class="content">${content.data}</div> 
172 
173  <#-- ZAŁĄCZNIKI --> 
174  <#assign hasAttachments = false /> 
175  <#if file?? && file.getSiblings()?size gt 0> 
176    <#list file.getSiblings() as fileItem> 
177      <#if fileItem.filedescription?? && fileItem.filedescription.data?has_content> 
178        <#assign fileItemName = fileItem.filedescription.data /> 
179      <#elseif fileItem.filetitle?? && fileItem.filetitle.data?has_content> 
180        <#assign fileItemName = fileItem.filetitle.data /> 
181      <#else> 
182        <#assign fileItemName = fileItem.data /> 
183      </#if> 
184      <#if fileItemName?? && fileItemName?has_content> 
185        <#assign hasAttachments = true /> 
186      </#if> 
187    </#list> 
188  </#if> 
189  <#if hasAttachments> 
190    <div class="attachments"> 
191      <h2>${languageUtil.get(locale, "resources-to-get")}</h2> 
192      <ul class="attachment-list"> 
193        <#list file.getSiblings() as fileItem> 
194          <#if fileItem.filedescription?? && fileItem.filedescription.data?has_content> 
195            <#assign fileItemName = fileItem.filedescription.data /> 
196          <#elseif fileItem.filetitle?? && fileItem.filetitle.data?has_content> 
197            <#assign fileItemName = fileItem.filetitle.data /> 
198          <#else> 
199            <#assign fileItemName = fileItem.data /> 
200          </#if> 
201 
202          <#if fileItemName?? && fileItemName?has_content> 
203            <#assign url = fileItem.data /> 
204            <#if url?contains("/documents/")> 
205              <#assign urlParts = stringUtil.split(url, "?") /> 
206              <#assign urlParts = stringUtil.split(urlParts[0]?string, "/") /> 
207              <#assign groupId = getterUtil.getLong(urlParts[2]) /> 
208              <#assign folderId = getterUtil.getLong(urlParts[3]) /> 
209              <#assign title = httpUtil.decodeURL(urlParts[4]?string, true) /> 
210              <#if urlParts?size gt 5> 
211                <#assign uuid = urlParts[5]?string /> 
212                <#assign file = dlFileEntryLocalService.getFileEntryByUuidAndGroupId(uuid, groupId) /> 
213              <#else> 
214                <#assign file = dlFileEntryLocalService.getFileEntry(groupId, folderId, title) /> 
215              </#if> 
216              <#assign fileIcon = file.icon + ".png" /> 
217            </#if> 
218            <#if !fileIcon?? || !fileIcon?has_content> 
219              <#assign fileItemExt = fileItem.data /> 
220              <#assign indexOfDot = fileItemExt?last_index_of(".") + 1 /> 
221              <#assign indexOfSlash = fileItemExt?last_index_of("/") /> 
222              <#if indexOfSlash gt indexOfDot> 
223                <#assign fileItemExt = fileItemExt?substring(0, indexOfSlash) /> 
224              </#if> 
225              <#assign fileIcon = fileItemExt?substring(indexOfDot) + ".png" /> 
226            </#if> 
227            <li> 
228              <a href="${fileItem.data}" target="_blank"><img src="${themeDisplay.pathThemeImages}/file_system/small/${fileIcon}"></a> 
229              <a href="${fileItem.data}" target="_blank">${fileItemName}</a> 
230            </li> 
231          </#if> 
232        </#list> 
233      </ul> 
234    </div> 
235  </#if> 
236</div>