Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody na terenie Nadleśnictwa Mielec

Aktualnie na gruntach zarządzanych przez Nadleśnictwo Mielec, znajdują się trzy pomniki przyrody żywej.

Pomnik grupowy, trzech dębów szypułkowych Quercus robur, na terenie Leśnictwa Czajkowa oraz jesion wyniosły Fraxinus excelsior i dąb szypułkowy Kowal, na terenie Leśnictwa Mościska.