Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody na terenie Nadleśnictwa Mielec

Aktualnie na gruntach zarządzanych przez Nadleśnictwo Mielec, znajduje się dwa pomniki przyrody żywej.

Pomnik grupowy, trzech dębów szypułkowych Quercus robur, na terenie Leśnictwa Czajkowa oraz jesion wyniosły Fraxinus excelsior, na terenie Leśnictwa Mościska.